Historien

Husets historie

Hans Kaltoft skriver i 1937 om "Obbekjær og Vesterengedistriktet" :

"Forsamlingshuset byggedes i 1896 og væsentlig på tilskyndelse af nærboende sønderjyder og ved deres medvirkning, da de i nærheden på dansk side ønskede et mødested med danske talere, hvilket hos dem selv var forment af myndighederne. En tid ved de saakaldte grænsemissionsmøder kom kirken også i brug, hvor der begyndtes med gudstjeneste og mødet fortsatte i forsamlingshuset med foredrag, hvor der også holdtes kaffebord."

Huset er siden ombygget flere gange. I 1950-51 blev huset gennemgribende moderniseret og udvidet, så den fremstod med en lille og en stor sal med scene, køkken og toiletter.

I februar 1986 skulle der være fastelavnsfest for sognets børn og husets elradiatorer var blevet tændt i god tid, så børnene ikke skulle fryse. Desværre brød en radiator i brand og huset brændte delvis ned. Efter branden blev den lille sal, toiletter og indgang nybygget, mens køkken og den store sal blev renoveret for ca. 560.000,-

I januar 2008 havde bestyrelsen planlagt en oprydnings- og rengøringsweekend, hvor mange mødte op og hjalp. Endnu engang antændte en elradiator i løbet af natten — denne gang brændte en del af gulvet i den store sal, mens resten af huset blev meget røgskadet. Nu, foråret 2008, fremstår huset nyrenoveret og nymalet.

Huset har gennem tiderne været anvendt til mange forskellige arrangementer. Allerede det første år i 1896 blev der afholdt 8 foredrag med 13 talere. I 1918 ved afslutningen af 1. verdenskrig udlejede forsamlingshuset staldplads til det danske militær og i 1944 og 1945 benyttede den tyske værnemagt og SS forsamlingshuset i 7 måneder og udover leje, fik forsamlingshuset kr. 1.095 i erstatning for beskadigelse af fast ejendom. Huset har også været brugt til gymnastik indtil Obbekær Skole fik en rigtig gymnastiksal. Af andre arrangementer kan nævnes skiveskydning, danseskole, legestue, loppemarked, kunstudstilling, fugleudstilling og selvfølgelig fester.

I dag anvendes huset til folketingsafstemning, private fester, juletræs- og fastelavnsfest, folkedans, møder, dilettant, begravelsessammenkomster m.v.