Betingelser

Pga. Covid-19 skal vi gøre opmærksom på:

 • Der skal bruges håndsprit - helst i geleform. Lejer sørger selv for håndsprit.
  Husk også håndsprit til køkkenpersonalet.
 • For at gulve ikke tager skade, skal der være underlag på gulve, hvor spritten står.
 • Der er papirservietter på toiletterne.
  Skulle I løbe tør for servietter, er der flere papirservietter bag scenen.
 • Pt. må der kun være 50 personer i forsamlingshuset inkl. personale. forløbig til 5. oktober 2020
 • Skilte vedr. forholdsregler for at undgå smittespredning skal blive hængende.

I udlejningen er inkluderet

 • Elforbrug ( se dog nedenstående ).
 • Brug af opvaskemaskine og sæbe.
 • Brug af komfur og gas.
 • Viskestykker, karklude og håndklæder.
 • Kaffefiltre.
 • Toiletpapir.
 • Brug af bordfodboldspil.

Vi råder over service og bestik til 135 kuverter. I køkkenet findes en manual over brug af ovn, opvaskemaskine m.v.

Hvis ikke huset er lejet ud dagen før lejemålet, er der mulighed for at pynte/dække borde.

Nøglen afhentes og afleveres i følge aftale.

Af hensyn til vores elforbrug, beder vi om at lejer sikrer sig, at varmen er slukket, når man forlader huset, efter at festen er slut.
Hvis vi efterfølgende på nettet kan konstatere, at varmen ikke er rettidig slukket, ser vi os nødsaget til at opkræve yderligere 150kr til dækning af ekstra elforbrug.

Huset udlejes ikke til ungdomsfester, med mindre forældrene er medlemmer og tager ansvar for festen og evt skader mm.

Almindelige ordensregler:

 • Møbler i den lille sal, må ikke bruges i den store sal.

Rygepolitik:

 • Der ryges ikke i huset ved offentlige arrangementer — vi henviser venligst til udendørs rygeskur.
 • Ved private fester er det lejeren der bestemmer om der må ryges, dog skal man være opmærksom på, at dette skal være i overensstemmelse med ansatte musikere og serveringspersonale.

Efter arrangementet sørger lejeren for:

 • at stolene stables og sættes ved baren.
 • at bordene er aftørret og stablet på vogn.
 • at gulvene fejes.
 • at stolene i lille sal lægges op på bordene.
 • at termostater for varmepumper skrues ned til 10 grader.
 • at radiatorer i køkken, gang og toiletter er slukket.
 • at affald placeres i beholderne udenfor, dåser og flasker hver for sig.
 • at nøglen afleveres.

Lejer er forpligtiget til at melde ødelagte ting og/eller eventuelle skader til udlejer — eventuel erstatning fastsættes efter udlejers vurdering. Er der brug for ekstra rengøring, hæfter lejeren også for udgiften til dette.

Ved brud på disse enkle regler, vil en evt. bøde eller merudgift til forsamlingshuset blive opkrævet hos lejer af forsamlingshuset.

Vi håber, at du/I må få en god fest i huset. Skulle der være ønsker og/ eller mangler, så sig endelig til.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen